HUNGARIAN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENECES (MATE) – HUNGARY. +36 111 222 33 44 info@steamboxproject.eu

KUMPPANIT

5 kumppania 4 maasta

LÄHTÖT

4 Älyllisiä tuloksia

TAPAHTUMAT

5 kertoustapahtumaa

SteamBox -projekti

”STEAM -alojen poikkitieteellinen integrointi oppimisprosessiin on nouseva käsite. Tämä kasvava ilmiö otti osaa moniin koulutuspoliittisiin raportteihin, mukaan lukien uudet taidot ja avaintaidot, jotka tarvittiin tietovuosisadalla. Vaikka tuore tutkimus korostaa integroinnin tarvetta Toteutuksen alalla on edelleen aukko. Asiaan liittyvä kirjallisuus osoittaa, että teorian siirtäminen käytäntöön 1) opettajien tiedot, taidot ja kokemus 2) infrastruktuuri, alustat ja työkalut, 3) koulutusresurssit ovat tärkeimpiä tärkeitä tekijöitä integraatioprosessissa.

Tästä näkökulmasta STEAM-BOXin tavoitteena on ohjata opettajia auttamaan 14-18-vuotiaita lukiolaisia ​​parantamaan saavutuksia ja kiinnostusta STEAMiin tarjoamalla heille:

O1: Gamified GeoGebra -alusta
O2: Avaa verkkokurssi STEAM -koulutuksesta
O3: Avoimet koulutusresurssit STEAM Educationissa
O4: e-kirja STEAM-koulutuksesta
Kohderyhmänä ovat opettajat, joissakin tapauksissa mahdolliset opettajat, opettajakouluttajat, tutkijat ja opiskelijat. Hankkeen puitteissa odotetaan vähintään 500 osallistujaa olevan ensimmäisen asteen edunsaajia älyllisten tuotosten ja kertojatapahtumien kautta hankkeen aikana.
Hankerahasto: €
Projektin kesto: 36 kuukautta
Projektin numero: 2020-1-HU01-KA201-078743 ”