Partnerek

Matematika és Modellezés Tanszék (Coordinator)

Matematika és Természettudományi Alapok Intézet

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Magyarország

A közelmúltban alapított Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris felsőoktatási intézménye. A dél-dunántúli régió oktatási és kutatási centrumát jelentő Kaposvári Campus (korábbi Kaposvári Egyetem) munkatársaiból álló konzorciumvezető csapat 2012 óta működtet GeoGebra Intézetet. Azóta számos GeoGebrával, oktatással kapcsolatos projektet valósítottak meg. Például egy oktatójuk részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgypedagógiai Kutatási Programjának, a MTA-ELTE Korszerű komplex matematikaoktatás kutatócsoportjának munkájában. A határokon átnyúló INTERREG projektjük magyar és horvát középiskolás diákok versenyeire fókuszált. A csapat már a kezdetekkor csatlakozott a „Nemzetközi Élményműhely Mozgalom”-hoz. Számos „Élményműhely”-t szerveztek Kaposváron, illetve STEAM oktatási tréninget tartottak középiskolai és általános iskolai tanároknak. A csoport tagjainak több ehhez a területhez kapcsolódó publikációja jelent meg, részt vettek tananyagok, könyvek írásában, szerkesztésében. Számos előadást tartottak a világ sok pontján, konferenciákon vagy meghívásra. Kaposváron a legutóbbi sikeres, – még nem online – nemzetközi jelenléti konferenciát 2019-ben a magyar fejlesztésű Poliuniverzum játékkal kapcsolatosan szervezték: „Matematika módszertani konferencia tanítóknak, tanároknak” (PUSE) címen. Az intézet nemcsak magyar játékokkal, mint a Poliuniverzum, vagy Dienes professzor játékai, hanem nemzetközi tudományos játékokat, eszközöket, többek között Jomily kockákat, 4DFrame-t, ZoomTool-t tartalmazó gyűjteménnyel is rendelkezik. Összefoglalva konzorciumunkat kicsi, de jelentős tapasztalatokkal rendelkező lelkes csapat vezeti.

A” Paydaş Oktatási Kulturális és Művészeti Egyesület” (PEKSA) pedagógusok összefogásával létrehozott nonprofit szervezet, így tagjai is elsősorban az oktatási szférából kerülnek ki. Fő céljuk a művészeti tevékenységek bevonása a tanórai és a tanórán kívüli oktatásba. Alaptevékenységük különböző oktatási tevékenységek fejlesztését támogató képzések szervezése, coachok, oktatók, segítők számára, három fő területen. Ezek a személyes és szakmai fejlődés, az innováció és a digitalizáció. További céljuk a különböző oktatási intézmények és tantestületek közötti folyamatos interakció előmozdítása, a vállalkozói szellem és a személyes fejlődés elősegítése. Azt remélik, hogy fenti tevékenységeik, innovatív képzési programjaik, oktatási eszköz és erőforrás fejlesztési tevékenységeik jelentős hatással lesznek Törökország és egész Európa fiatal lakosságára.

Hacettepe Egyetem (HU) Az 1954-ben alapított egyetemnek 15 kara van, egy konzervatórium, négy szakiskola és 90 kutatóközpont tartozik hozzá. Hallgatói létszáma 36 112, dolgozói létszáma 3495. Az 1998-ban a Pedagógiai Karon belül létrehozott „Számítógépes Oktatási és Oktatási Technológiai Tanszék”-en (CEIT) a 311 fős alapképzésen kívül 80 fős mesterképzés és doktori program is működik 27 fővel. A tanszék célja olyan hallgatók (leendő tanárok) képzése, akik informatikával kapcsolatos kurzusokat oktatnak általános- és középiskolákban. Célja továbbá tudományos kutatás folytatása az információs és kommunikációs technológiák tanítási-tanulási helyzetekben történő felhasználásáról, ezen technológiák fejlesztéséről, integrációjáról és elterjesztéséről oktatási környezetben és távoktatásban, oktatási termékek fejlesztésében és a területen szükséges humán erőforrások képzésében.

The Johannes Kepler Egyetem, Linz (JKU) Ausztria egyik legfiatalabb, 1966-ban alapított, egyetemének négy kara van: Mérnöki és Természettudományi, Gazdaság- és Társadalomtudományi, Jogi és Orvosi. A több mint 2000 embernek munkát adó intézménybe hozzávetőlegesen 16000 hallgató jár. A hagyományos állami intézeteken kívül egyre több tudományos intézet és kompetencia központ is létrejött, amelyeket a helyi, Felső-Ausztriai gazdaságban jelentős szerepet betöltő harmadik fél – ipari, gazdasági szereplők – hoztak létre, támogatnak. Az intézmény számos (tíz) matematika tanszéke közül Markus Hohenwarter professzor által vezetett „Matematika Oktatási Tanszék” (http://www.jku.at/idm) a Mérnöki és Természettudományi Kar része. A kar munkatársai az alkalmazott matematika és a matematika tanár szakos hallgatók matematika tárgyainak oktatását végzik. A matematika tanár szakos hallgatók oktatását a Matematika Oktatási Tanszék látja el. A középiskolai matematikatanárok számára kiemelten fókuszálnak az IKT tanulásban és tanításban való felhasználására, interaktív oktatási anyagok létrehozására. Nagy hagyománya van annak, hogy ebbe a folyamatba gyakorló tanárokat is bevonnak, nemcsak az oktatásba, de a kutatási projektekbe is.

JYVASKYLAN YLIOPISTO A Finn Oktatáskutató Intézet (FIER, https://ktl.jyu.fi/en/) egy multidiszciplináris oktatási, kutatási, értékelési és fejlesztési központ a Jyväskylä Egyetemen (www.jyu.fi), Finnországban. Hatalmas kutatási, széleskörű multidiszciplináris megközelítésű oktatási, tanulmányi tapasztalattal rendelkező jelentős számú kutatójuk, és kiemelkedő publikációs teljesítményük a FIER-t országosan egyedülálló és nemzetközileg jelentős szereplővé teszi az oktatás területén. Napjainkra a FIER az egész világra kiterjedő kapcsolati hálózatot alakított ki, minden kontinensen együttműködik a vezető kutatócsoportokkal és intézményekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel is, mint az OECD, IEA és más EU-s ügynökségek.