HUNGARIAN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENECES (MATE) – HUNGARY. +36 111 222 33 44 info@steamboxproject.eu
slayt1
slayt2

Previous
Next

PARTNERLER

4 Ülke ve 5 Partner

FİKRİ ÇIKTILAR

4 Proje Çıktısı

ETKİNLİKLER

5 Aktif Etkinlik

SteamBox Projesi

“STEAM alanlarının öğrenme sürecine disiplinler arası entegrasyonu ortaya çıkan bir kavramdır. Bu büyüyen fenomen, bilgi yüzyılında sahip olunması gereken yeni beceriler ve temel yetkinlikler dahil olmak üzere birçok eğitim politikası raporunda yer almıştır. Son çalışmalar entegrasyon ihtiyacını vurgulasa da, uygulama alanında hala önemli boşluklar bulunmaktadır. İlgili literatür, teorinin pratiğe aktarılmasının 1) öğretmenlerin bilgi, beceri ve deneyimleri 2) altyapı, platformlar ve araçlar, 3) eğitim kaynaklarının entegrasyon sürecindeki en önemli faktörlerden bazıları olduğunu göstermektedir. Bu açıdan STEAM-BOX, öğretmenlere, lise öğrencilerine (14-18 yaş) STEAM’e olan ilgiyi ve başarı düzeylerini artırma konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır:   O1: Oyunlaştırılmış GeoGebra Platformu O2: STEAM Eğitimi hakkında Çevrimiçi Açık Kurs O3: STEAM Eğitiminde Eğitim Kaynaklarını Açın O4: STEAM eğitimi hakkında e-kitap Hedef grup, öğretmenler, bazı durumlarda aday öğretmenler, öğretmen eğitimcileri, araştırmacılar ve öğrenciler olacaktır. Proje çerçevesinde, Fikri Çıktılar ve Çoğaltıcı Etkinlikler aracılığıyla proje süresince en az 500 katılımcının birinci derece yararlanıcı olması beklenmektedir. Proje Fonu: € Proje Süresi: 36 ay Proje Numarası: 2020-1-HU01-KA201-078743”