E1 Etkinliği

Etkinlik-1: Full STEAM ahead! Conference

Ülke: Avusturya
Başlangıç Tarihi: 2022-09-14
Bitiş Tarihi: 2022-09-15
Linz’de Johannes Kepler Üniversitesi’nde iki günlük uluslararası bir konferans düzenlenecektir. Konferans, projenin sonuçlarını geliştirmeyle ilgilenen ancak geliştirme sürecinde aktif rol oynamayan olan ağ üyelerimizden değerlendirme ve iyileştirme eylemleri için geri bildirim almayı amaçlamaktadır. Geri bildirimlerini projeye entegre ederek, öğretim ve öğrenim kaynaklarımız daha da geliştirilecek ve böylece bilim ve öğretim topluluğunun gelişmelerimiz hakkındaki görüşlerini değerlendirebileceğiz. Ve elde edilen sonuçları bilmek, anlamak ve tanıtmak için daha geniş bir profesyonel topluluğa dahil olunacaktır.