E4 Etkinliği

Etkinlik Başlığı: STEAM Eğitimi için Seminerler ve Atölyeler
Bulunduğu Ülke: Türkiye
Başlangıç ​​Tarihi: 2023-05-13
Bitiş Tarihi: 2023-05-13

Projemiz kapsamında Mayıs 2023’te Türkiye-Zonguldak’ta çoğaltıcı bir etkinlik düzenlenecektir. Etkinlik, projenin ana hedef grubu olması nedeniyle farklı alanlardaki öğretmenlerin katılımıyla PEKSA tarafından yürütülecektir. Öğretmenler ve öğretmen adaylarının yanı sıra, diğer paydaşlar da (yerel yönetimler, kamu kurumları, politika yapıcılar, diğer eğitim kuruluşları) ev sahibi kuruluşlar tarafından davet edilecektir. Katılımcılar, resmi davetler, e-postalar, sosyal medya reklamları gibi farklı yollarla gönderilen davetiyelerle etkinlik hakkında bilgilendirilecektir. Katılmak için çevrimiçi bir başvuru formu doldurmaları istenecektir. Çarpan etkinliğinin planlama sürecinde kullanılmak üzere bu form aracılığıyla demografik veriler toplanacaktır. Örneğin, öğretmenlerin yetkinliklerini ve branşlarını göz önünde bulundurmak, açılış konuşmacılarının oturumları ve konuları için belirleyici olabileceğiniz düşünmekteyiz.