E5 Etkinliği

Etkinlik Başlığı: Kutudan Çıkan STEAMing
Bulunduğu Ülke: Türkiye
Başlangıç ​​Tarihi: 2023-05-13
Bitiş Tarihi: 2023-05-13

“STEAMing Out of the Box” Türkiye’deki ikinci çarpan etkinliği olacaktır. Zonguldak’ta yapılacak bu etkinlilkte daha çok öğretmen hedeflenirken, Ankara’da STEAM disiplinlerindeki akademisyenleri daha çok hedef alacaktır. Hem üniversitelerin ilgili bölümlerine hem de okullara açık çağrı yapılacaktır. Öğretmen adayları da davet edilecektir. Yerel yönetimler, kamu kurumları, politika yapıcılar gibi diğer paydaşlara HÜ tarafından ME’de ev sahipliği yapmak üzere ulaşılacaktır. Katılımcılar, resmi davetler (mektup), e-postalar, sosyal medya reklamları gibi farklı yollarla gönderilen davetiyelerle etkinlik hakkında bilgilendirilecektir. Etkinliğe katılmak isteyen katılımcılar için çevrimiçi bir başvuru formu hazırlanacaktır. Çarpan etkinliğinin planlama sürecinde kullanılmak üzere bu form aracılığıyla demografik veriler toplanacaktır. Örneğin, öğretmenlerin yetkinliklerini ve branşlarını göz önünde bulundurmak, açılış konuşmacılarının oturumları ve konuları için belirleyici olabileceğiniz düşünmekteyiz.