Ortaklar

KAPOSVAR ÜNİVERSİTESİ

Matematik ve Temel Bilimler Enstitüsü Macar Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi (MATE), Macaristan.

Macar Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Avrupa’nın en büyük tarım odaklı, çok disiplinli yüksek öğrenim kurumlarından biridir.Konsorsiyum lider ekibi Kaposvár’da (eski Kaposvár Üniversitesi) bulunmaktadır. Macaristan’ın Güney Transdanubia Bölgesi’ndeki bu bölgesel çalışma ve araştırma merkezinde, 2012 yılında bir GeoGebra Enstitüsü kurulmuş ve son dönemde çeşitli projeler uygulanmıştır. Kurumdaki meslektaşlarımızdan biri Macaristan Bilimler Akademisi İçerik Pedagojisi Araştırma Programına katıldı ve “MTA-ELTE Karmaşık Matematik Eğitimi” Araştırma Grubunda çalıştı. Öğrenci yarışmalarına ve ayrıca Hırvat orta öğretim okullarıyla sınır ötesi bir INTERREG projesine odaklandı. Personelimz göreve başladığında uluslararası “Deneyim Çalıştayı Hareketi” ne katıldığı için Kaposvár’da düzenlenen birkaç “Deneyim Atölyesi” etkinliği yürütmekte idi. Ortaokul ve ilkokul öğretmenleri için çeşitli aktif stil STEAM öğretim eğitimi de gerçekleştirilmiştir. Ekip üyeleri çeşitli kitapların, ders materyallerinin basılması, düzenlenmesi ve bu alanla bağlantılı çok sayıda yayında görev almışlardır. Ayrıca tüm dünyada sayısız konferansta çeşitli sunumlar yaptılar ve ayrıca Kaposvár’da konferanslar düzenlediler. 2019 yılında “Poly-Universe Mathematics Methodology Conference” (PUSE) başarıyla düzenlendi. Bölümümüzde sadece Macar bilimsel oyuncaklar, Poly-Universe, Dienes’in oyunları gibi araçların yanı sıra Jomily Cubes, 4DFrame, ZoomTool gibi uluslararası araçların da bulunduğu küçük bir koleksiyon bulunmaktadır. Özetlemek gerekirse, önemli deneyime sahip küçük ama hevesli bir ekip, konsorsiyuma projenin uygulanmasına öncülük etmektedir.

Paydaş Eğitim Kültür ve Sanat Derneği(PAYDAS), eğitimcilerin bir araya gelmesiyle kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir eğitim kurumudur. Üyeleri ağırlıklı olarak alan eğitiminde farklı türdeki organizasyonların öğretim kadrosudur. Asıl amaç sanatı örgün, yaygın ve yaygın eğitime dahil etmektir. Bu bağlamda derneğin düzenli faaliyetleri arasında destekleyici eğitimin gelişimini destekleyen eğitimler düzenlemek yer almaktadır. Örgün ve yaygın eğitimde koçlar, eğitimciler, kolaylaştırıcılar için faaliyetler. Faaliyetler üç ana alanı kapsar: kişisel ve mesleki gelişim için eğitim, inovasyon ve dijitalleşme. Derneğin amaçları .Ana misyonlarından biri girişimciliği ve kişisel gelişimi teşvik etmektir. Organizasyon ayrıca eğitim kaynaklarını desteklemek için bazı yenilikçi eğitim programları, modüller ve araçlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Böylece Türkiye’nin ve tüm Avrupa’nın genç nüfusu üzerinde geniş kapsamlı etkileri olacaktır.

Hacettepe Üniversitesi: Bir devlet üniversitesi olan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) 1954 yılında kurulmuştur. 14 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 6 Meslek Yüksekokulu ve 90 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı 36112, akademisyen sayısı 3495’tir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) 1998 yılında Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Lisans eğitiminin yanı sıra BÖTE’de M.Sc. ve Doktora yüksek lisans programları uygulanmaktadır. Bölümde 311 lisans öğrencisi, 80 yüksek lisans öğrencisi ve 27 akademisyen bulunmaktadır. Bölüm, K-12 kurumlarında bilgi teknolojisi ile ilgili dersler verecek öğrenciler (öğretmen adayları) yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme-öğrenme durumlarında kullanımı, bu teknolojilerin eğitim ortamlarında ve uzaktan eğitimde geliştirilmesi, entegrasyonu ve yaygınlaştırılması, eğitim ürünleri geliştirilmesi ve bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının yetiştirilmesi konularında bilimsel araştırmalar yapmayı hedeflemektedir.

Johannes Kepler Üniversitesi Linz (JKU): 1966’da kurulan Johannes Kepler Üniversitesi Linz (JKU), Avusturya’nın en genç üniversitelerinden biridir ve dört fakülteden (Hukuk; Sosyal Bilimler, Ekonomi ve İşletme; Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Tıp) oluşmaktadır. Yaklaşık 16000 öğrenci JKU’ya devam etmektedir ve üniversite 2000’den fazla çalışmaktadır. Geleneksel enstitülere ek olarak, üniversite, üçüncü şahıslar tarafından finanse edilen artan sayıda enstitü ve son zamanlarda, özel sektöre ait şirketler ve JKU’nun Yukarı Avusturya ekonomisinde oynadığı önemli rolü yansıtan diğer kuruluşlar olan yetkinlik merkezlerinin başlatıldığını görmüştür. Prof.Markus Hohenwarter başkanlığındaki Matematik Eğitimi Bölümü (http://www.jku.at/idm) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne entegre edilmiştir ve (Linz) Johannes Kepler Üniversitesi’ndeki on matematik bölümünden biridir. Fakülte, (Uygulamalı) Matematik öğrencileri için olduğu kadar matematik eğitimi öğrencileri için de programlar sunmaktadır. Bölüm, ortaokul matematik öğretmenleri için programa kayıtlı öğrenciler için matematik eğitimi ile ilgili öğrenme ve öğretme için BİT kullanımı ve interaktif eğitim materyallerinin oluşturulması dahil olmak üzere tüm dersleri sunmaktadır. Ayrıca, Matematik Eğitimi Bölümü, hem hizmet öncesi öğretmenler için derslerin öğretiminde yer alan deneyimli sınıf öğretmenleri hem de araştırma projelerinin aktif üyeleri ile uzun bir yakın işbirliği geleneğine sahiptir.

FIER, Finlandiya Eğitim Araştırmaları Enstitüsü (FIER, https://ktl.jyu.fi/en/), Finlandiya’daki Jyväskylä Üniversitesi’nde (www.jyu.fi) eğitimsel araştırma, değerlendirme ve geliştirme için multidisipliner bir merkezdir. . Geniş araştırma deneyimi, geniş kapsamlı çalışma alanları ve çok disiplinli yaklaşımı – önemli sayıda araştırmacı ve yayın hacmi ile birlikte – FIER’i ulusal olarak benzersiz ve uluslararası olarak önemli bir eğitim araştırma birimi haline getirir. Bugün, FIER dünya çapında bir iletişim ağına sahiptir ve her kıtadaki önde gelen araştırma grupları ve kurumları ile işbirliği yapmaktadır. FIER, OECD, çeşitli AB Ajansları ve IEA ile yoğun bir işbirliği içindedir.