Toplantılar

Ulusötesi Proje Toplantıları, ortakların kendi kurumlarında bir araya gelmeleri ve proje yönetimi sürecini tartışmaları için yapılmaktadır.
Toplantılar, fikri çıktılar (IO), çoğaltıcı etkinlikler (ME) ve uluslararası proje toplantıları (TPM) ve yaygınlaştırma faaliyetleri gibi proje bileşenlerine odaklanacaktır.
Etkinlik sırasında, çıktının geliştirme sürecine daha az dahil olan ortaklara IO1 tanıtılacak ve katılımcılar arasında öz değerlendirmeye alınacaktır.Ayrıca detaylar, teslim tarihleri, kilometre taşları,IO2 ve IO3 gelişim ve ilerlemleri tartışılacaktır.
Etkinlik sırasında IO2 ve IO3’ün tamamlanması beklenmektedir. Öncelikle bu iki fikri çıktımız değerlendirilecek ve bunlarla ilgili raporlar hazırlanacaktır. Zaman çizelgesi ve bütçe gelir-gider durumu kontrol edilecektir. Ayrıca IO4’ün detayları, son teslim tarihleri, kilometre taşları, görev dağılımı tartışılacaktır.
Etkinliğin amacı projeyi sonuçlandırmak olacaktır. Bu etkinlik ile çarpan olaylarının detayları tartışılacak ve böylece ve final raporu için resmi belgeler toplanacaktır.

TPM-1:

İlk Ulusötesi Proje Toplantısı Finlandiya’da Jyväskylä Üniversitesi’nde 11-13 Nisan 2022 tarih aralığında gerçekleştirildi. Bu sürede yaygınlaştırma aöacıyla bir de Uluslararası STEAM Sempozyumu düzenlendi. Detayları burada bulabilirsiniz:https://www.jyu.fi/it/en/research/research-areas/cognitive-science-and-educational-technology/ile/news/steam-box-international-symposium-with-fulbright-teachers-organized-by-the-finnish-institute-for-educational-research

TPM-2:

İkinci Ulusötesi Proje Toplantısı Avusturya Linz’de Johannes Kepler Üniversitesi’nde 10-12 Ekim 2022 tarih aralığında gerçekleştirildi.